Categoria AM

Moped – vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depaşeşte 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depaşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pt. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea carţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice,

transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, AM SCUTERcu modificările şi completările ulterioare.

Se pot conduce inclusiv cvadricicluri AIXAM, MICROCAR, CHATNET

  • Varsta 15 ani si 9 luni,
  • adeverinta medic de familie – clinic sanatos
  • fisa medicala
  • examen psihologic

Acordul notarial al parintilor :

” Subsemnatii __________, parintii minorului _________ cu CNP __________ SUNTEM DE ACORD ca fiul/fiica _______-sa urmeze cursurile scolii de soferi si sa sustina examen in fata organelor abilitate in vederea obtinerii permisului de conducere categoria AM, A1, B1