Categoria CE

varsta de incepere a scolii 18 de ani daca aveti categoria B si C

Ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 Kg.